دکتر فرهنگ محمودی

دکتر فرهنگ محمودی در سال 1372 با کسب رتبه 50 در رشته دکترای حرفه ای دندانپزشکی وارد دانشگاه شدند. تحصیلات تخصصی را در رشته ارتودنسی و ناهنجاری های دندانی فکی در سال 1382 آغاز و در سال 1386 با کسب رتبه برتر موفق به دریافت بورد تخصصی رشته ارتودنسی شدند.

ایشان علاوه بر بورد تخصصی دارای گواهینامه های متعدد تکمیلی در زمینه تکنیک های مختلف ارتودنسی می باشند. چاپ مقالات و ایراد سخنرانی های علمی و عضویت در انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا از دیگر فعالیت های ایشان است.

از سال 1388 تا به امروز به عنوان عضو هیئت علمی بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران مشغول تدریس دانشجویان دندانپزشکی و آموزش دروس و مهارت های تخصصی ارتودنسی به رزیدنت های تخصصی این رشته می باشند.

به علت حساسیت شخصی ایشان در ارائه درمان ایده آل و آکادمیک، تکنیک های جدید و علمی ارتودنسی را با توجه به نیازهای درمانی خاص هر بیمار شخصا انجام می دهند و با توجه به اینکه طرح لبخندی جذاب و زیبا هنگامی ارزش می یابد که در کنار عملکرد صحیح فک و دندان ها قرار گیرد لذا در مرکز تخصصی ارتودنسی دکتر فرهنگ محمودی توجه ویژه ای به عملکرد صحیح فک و دندان ها، تناسب های فرم صورت و همچنین دستیابی به جذاب ترین لبخند ویژه هر بیمار می شود.

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های دندانی فکی

بورد تخصصی ارتودنیک و دنتوفیشیال ارتوپدیک

عضو هیئت علمی دانشگاه نظام پزشکی

نظام پزشکی: 77603

 

DDS MDS

Orthodontist Assistant Professor